Wiara

Nadzieja

Miłość

Jezus

Spotkałem wielu ludzi, którzy przy głębszej rozmowie o sensie życia mówili mi: liczą się nie pieniądze, wiedza, wykształcenie, stanowisko, znajomości, stan posiadania, a nawet zdrowie… liczy się tylko jedno – prawdziwa miłość.

 

"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich."  J 15,13

Czy można w dzisiejszych czasach być odbieranym w sposób naturalny, gdy przyznajemy się do wiary w Boga?

Czy można mieć nadzieję bez Boga?

Czy jest inna prawdziwa miłość niż ta, gdy ktoś gotowy jest oddać życie za drugiego?

Trudne pytanie. Dziś, gdy Europejski Parlament nie chce przyznawać się do chrześcijańskich korzeni Europy… (?).

Można i trzeba z odwagą!

Można – lecz jest ona albo złudna, albo w głębi ma źródło w Bogu, choć nie zawsze mamy tego świadomość.

Moim zdaniem nie. W takiej sytuacji nie ma mowy o niczym innym niż o prawdziwej miłości, gotowej na wszystko.

 

Wierzyć to znaczy widzieć rzeczy tak, jak widzi je Bóg, uczestniczyć w Bożej wizji świata i człowieka

 

Jak ważne jest, by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość Tajemnicy, by człowiekowi nie brakło wrażliwości na Tajemnicę, by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb.

Jan Paweł II

JPII

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

Jan Paweł II

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury,
cywilizacji, rozwoju!

Nie bójcie się!

Jan Paweł II

* kilka słów o mnie *  * moja praca *  * strona główna * * zbudować dom * * moje hobby *

 

 

© Piotr Ożarski 2006-2012